Välkommen Undersökning Rapporter Kontakt

Internetundersökning från 2695 kronor!

Vi utför olika typer av undersökningar, som helt anpassas efter era önskemål.

 • Enkätundersökning
 • Kundundersökningar
 • Medarbetarundersökning
 • Attitydundersökningar
 • Hyresgästenkäter

Undersökningen kan bestå av många olika frågetyper, se exempel>>

 

Standardundersökning

I vår standardundersökning för 2695 kronor exkl. moms, ingår följande:

 • 10 frågor av valfri typ >>
 • Undersökningen levereras som en URL-länk, som t ex läggs upp på er hemsida. 
 • Undersökningsresultatet presenteras både som paj- och grafdiagram
 • Resultatet levereras i CSV - Exelformat. Filen kan därmed öppnas och editeras i Exel.
 • Om ni utför en kompletterande undersökning inom 12 månader, lämnar vi 10% på följande undersökning.

Tilläggstjänster

 • Lägga till ytterligare frågor.

 • Länka frågor till er egen SQL-databas.

 • Skicka ut undersökningen med e-postutskick.

 • Presentera undersökningsresultatet i filformaten:

 • XML - Detta är ett vanligt format, som t ex kan användas i Crystal Xcelsius
 • SPSS Format Extended - Export av varje svar som en rad

order

 

 

 

 

Välkommen    Rapporter  Kontakt