Välkommen Undersökning Rapporter Kontakt
Stapeldiagram Pajdiagram Jämförelse av två undersökningar Exportformat

Exportformat för Kundundersökning Standard

Undersökningsresultatet kan exporteras i:

  • CSV - Exelformat. Du kan öppna och editera filen i Exel.

 

Exportformat Tilläggstjänst

  • XML - Detta är ett vanligt format, som t ex kan användas i Crystal Xcelsius 
  • SPSS Format Extended - Export av varje svar som en rad