Välkommen Undersökning Rapporter Kontakt
Stapeldiagram Pajdiagram Jämförelse av två undersökningar Exportformat

Jämförelse av två olika undersökningar

Vi har även funktioner där man kan jämföra två olika undersökningar och resultatet kan presenteras i tre olika diagramtyper:

  1. Pajdiagram
  2. Linjediagram
  3. Stapeldiagram

 

graf-pai

graf-line

graf