Välkommen Undersökning Rapporter Kontakt
Stapeldiagram Pajdiagram Jämförelse av två undersökningar Exportformat

Paj-diagram

Resultatet kan presenteras i pajdiagram.

 

pai