Välkommen Undersökning Rapporter Kontakt
Stapeldiagram Pajdiagram Jämförelse av två undersökningar Exportformat

Stapeldiagram

Resultatet kan presenteras i stapeldiagram.

 

bar2